top of page

The Residence @ Pattaya

Swimming Pool

โครงการ The Residence @ Pattaya Swimming Pool

ประเภทงาน

งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม สระว่ายน้ำข้างทรายหาดจอมเทียน โครงการ Residence @ Pattaya

พื้นที่สระทั้งหมด 350 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ

Mr.Eric Lai ​​

สถานที่ 

335/253-254 Moo 1 ตำบล นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20250

(อยู่ในระหว่างก่อสร้าง)

bottom of page