top of page

SHOP HOUSE BANGSARAY 

ประเภทงาน

งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง อาคารพาณิชย์ คสล. 4 ชั้น พื้นที่ 1450 ตร.ม.

​​เจ้าของโครงการ

บริษัท อีคอนโด จำกัด

สถานที่ 

ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

bottom of page