top of page

คุณวีระ ชลบุรีบ้านสวน

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรมก่อ-ฉาบ 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC และพื้นสำเร็จรูป
(ก่อสร้างเสร็จแล้ว)
เจ้าของโครงการ
คุณวีระ วาสนากิจสมบูรณ์
สถานที่
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
bottom of page