top of page

บ้านคุณบูม บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
หนองปรือ

​ประเภทงาน

งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC พื้นสำเร็จรูป
และระบบพื้น Post tension
(ก่อสร้างเสร็จแล้ว)
เจ้าของโครงการ
บริษัท ช้วนสาคูไทย จำกัด(สำนักงานใหญ่)
สถานที่
ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
bottom of page