top of page

บ้านคุณแมกซ์ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
หนองปรือ

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC และพื้นสำเร็จรูป
(ก่อสร้างเสร็จแล้ว)
เจ้าของโครงการ
คุณสุริยกมล บำรุงกิจวิทยา ​​
สถานที่
ข้างฟาร์มจระเข้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
bottom of page