top of page

บ้านบาหลี 2 ชั้น ฟีนิกซ์

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC และพื้นสำเร็จรูป
(กำลังก่อสร้าง)
เจ้าของโครงการ
บริษัท เอราวัณ ฟีนิกซ์ จำกัด
สถานที่
ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
bottom of page