top of page

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น ศรีราชา

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC และพื้นสำเร็จรูป
(กำลังก่อสร้าง)
เจ้าของโครงการ
คุณ สาธินี คำพา
สถานที่
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลุรี
bottom of page