top of page

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น 3 หลัง สนามกอล์ฟฟีนิกซ์

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC และพื้นสำเร็จรูป ทั้งหมด 3 หลัง
(กำลังก่อสร้าง)
เจ้าของโครงการ
บริษัท จาโลน(ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่
ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
bottom of page