top of page

อพาร์ทเม้น เขาตาโล ซอย 1/2

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง อพาร์เม้น คสล. 3 ชั้น ห้องพัก 30 ห้อง
(ก่อสร้างเสร็จแล้ว)
เจ้าของโครงการ
คุณ รบ
สถานที่
เขาตาโล ซอย 1/2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
bottom of page