top of page

อาคารสำนักงาน บริษัทเป็นดี สถาปนิก

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง อาคารสำนักงาน คสล. 3 ชั้น
(ก่อสร้างเสร็จแล้ว)
เจ้าของโครงการ
บริษัท เป็นดี สถาปนิก จำกัด.
สถานที่
ซอยโรงไม้ขีด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
bottom of page