top of page

โครงการอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (หมู่บ้าน CASALUNAR MESTO)

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC พื้นสำเร็จรูป และพื้น POST TENSION
(ก่อสร้างเสร็จแล้ว)
เจ้าของโครงการ
คุณวิมลวรรณ จรัญวงศ์
สถานที่
หมู่บ้าน CASALUNAR MESTO จังหวัดชลบุรี
bottom of page