top of page

โครงการ บ้านพักอาศัย 2 ชั้น (นาจอมเทียน)

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC และพื้นสำเร็จรูป
(กำลังก่อสร้าง)
เจ้าของโครงการ
คุณ อมรเทพ คานิเยา
สถานที่
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
bottom of page