top of page

โครงการ Jomtien 14/1 Residence

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC และพื้นสำเร็จรูป
(ก่อสร้างเสร็จแล้ว)
เจ้าของโครงการ
คุณกนกวรรณ วงษ์รัฐพิทักษ์
สถานที่
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
bottom of page