top of page

โครงการ MANRUETRA PURA PATTAYA

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC และพื้นสำเร็จรูป
(กำลังก่อสร้าง)
เจ้าของโครงการ
บริษัท มันฤตรา แอสเชท จำกัด
สถานที่
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
bottom of page