top of page

โครงสร้างบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น บ้านสวนพะเยา

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 2 ชั้น โครงสร้างพื้นRC และพื้นสำเร็จรูป
(ก่อสร้างเสร็จแล้ว)
เจ้าของโครงการ
คุณพรรณิกา ไชยวุฒิ
สถานที่
ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
bottom of page