top of page

โครงสร้างบ้านพักอาศัย คสล. 3ชั้น (โพธิสาร)

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรมก่อ-ฉาบ 3 ชั้น โครงสร้างพื้นRC พื้นสำเร็จรูป และพื้นPOST TENSION
(ก่อสร้างเสร็จแล้ว)
เจ้าของโครงการ
บริษัท ออนติ จำกัด
สถานที่
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
bottom of page