top of page

ART POOL VILLA

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ 3 ชั้น โครงสร้างพื้น RC พื้นสำเร็จรูป และพื้นPOST TENSION
(กำลังก่อสร้าง)
เจ้าของโครงการ
Mr. Alexey Gorbanev
สถานที่
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
bottom of page