top of page

D ECO CONDO 1

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง อาคารชุดพักอาศัย ระบบ Post tention 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
(ก่อสร้างเสร็จแล้ว)
เจ้าของโครงการ
บริษัท สุวรรณา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
สถานที่
นาเกลือ ซอย 14/1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
bottom of page