top of page

SHOP HOUSE BANGSARAY

​ประเภทงาน
งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง อาคารพาณิชย์ คสล. 4 ชั้น
(ก่อสร้างเสร็จแล้ว)
เจ้าของโครงการ
บริษัท อีคอนโด จำกัด
สถานที่
ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
bottom of page