top of page

D ECON CONDO 1

ประเภทงาน

งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง อาคารชุดพักอาศัย ระบบ Post tention 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้นพื้นที่ทั้งหมด 4930 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ

บริษัท สุวรรณา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

สถานที่ 

นาเกลือ ซอย 14/1 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 

bottom of page