top of page

อาคารสำนักงาน บริษัทเป็นดี สถาปนิก

ประเภทงาน

งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง อาคารสำนักงาน คสล. 3 ชั้น

พื้นที่ทั้งหมด 365 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ

บริษัท เป็นดี สถาปนิก จำกัด.

สถานที่ 

ซอยโรงไม้ขีด ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

bottom of page