top of page

อพาร์ทเม้น เขาตาโล ซอย 1/2

ประเภทงาน

งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง อพาร์เม้น คสล. 3 ชั้น ห้องพัก 30 ห้อง พื้นที่ทั้งหมด 1650 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ

คุณ รบ

สถานที่ 

เขาตาโล ซอย 1/2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

bottom of page