top of page

ร้านค้าหน้าโรงพยาบาลสมเด็จ อ.ศรีราชา 

ประเภทงาน

งานรับเหมาประเภทงานโครงสร้าง ร้านค้า คสล. 3 ชั้น พื้นที่ทั้งหมด 330 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ

คุณ เชาวเรศ

ผู้รับเหมาหลัก

-

สถานที่ 

หน้าโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

bottom of page